Bangpakok Hospital

“Heart of Care ดูแลด้วยหัวใจ”

ศูนย์การแพทย์

แพทย์ของเรา

แพคเกจ

ข่าวสาร

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีมังกร

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีมังกร ด้วยการเดินแจกส้มมงคลให้กับผู้รับบริการ และแพทย์ประจำโรงพยาบาล

9 ก.พ. 2567
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา

วันที่ 29 มกราคม 2567 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

29 ม.ค. 2567
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 26 มกราคม 2567 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567

26 ม.ค. 2567
อ่าน

ห้องพัก

 

เพิ่มเติม...
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.