Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

แพทย์หญิง อรรคพร ธนะโสธร
ความเชี่ยวชาญ: หู คอ จมูก

โรงพยาบาล:
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ตาหูคอจมูก
ความเชี่ยวชาญ:
หู คอ จมูก
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตร : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขา : สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความชำนาญ : หู คอ จมูก

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.