Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ข่าวสาร

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม , สปสช. และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม , สปสช. และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ได้ให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ (วัคซีนไฟเซอร์)ให้กับประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 ณ ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอล เดอะไบรท์ พระราม2 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลาประมาณ 08.00-17.00 น.

22 ก.พ. 2565
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้โรงเรียนวัดชมนิมิตร

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรง

5 ก.ค. 2565
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชมนิมตร

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงและห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่

5 ก.ค. 2565
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้ออกหน่วยดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงานพิธีมอบอาคารจุดรับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ได้ออกหน่วยดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงานพิธีมอบอาคารจุดรับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง

5 ก.ค. 2565
อ่าน

โรงพยาบาลฯออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเครือสารสาสน์

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลฯออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเครือสารสาสน์โดยทีมแพทย์และบุคลากรจากทางรพ.

17 มิ.ย. 2565
อ่าน

รพ. บางปะกอกสมุทรปราการ ออกหน่วยดูแลประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม รณรงค์ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจ รักษ์ทะเล

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา รพ. บางปะกอกสมุทรปราการ ออกหน่วยดูแลประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม รณรงค์ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจ รักษ์ทะเล บริเวณคลองสรรพสามิตและแม่น้ำเจ้าพระยา

15 มิ.ย. 2565
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ และ รพ.บางปะกอก 3 ร่วมกันจัดหลักสูตรอบรมเรื่อง "การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ และ รพ.บางปะกอก 3 ร่วมกันจัดหลักสูตรอบรมเรื่อง "การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)"

15 มิ.ย. 2565
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมมือกับ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (กระตุ้นเข็ม 3)

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมมือกับ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (กระตุ้นเข็ม 3) ให้กับเด็กนักเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในโรงเรียน ต้อนรับการเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนพฤษภาคม

23 พ.ค. 2565
อ่าน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมกับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ให้กับเด็กนักเรียน

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ร่วมมือกับ โรงเรียนสารสาสน์ได้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ให้กับเด็กนักเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับเด็กนักเรียน

9 พ.ค. 2565
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.