Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

แพทย์หญิง รวิตา ชัยชนะลาภ
ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

โรงพยาบาล:
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความเชี่ยวชาญ:
ภาวะทารกเติบโตช้าในครรภ์ ทารกมีความพิการแต่กำเนิด
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตร  : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
วุฒิบัตรสาขา  : สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
อนุสาขา      : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
ความชำนาญ  : มารดาและภาวะทารกในครรภ์ ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม 

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.