Bangpakok Hospital

ศูนย์กุมารเวชกรรม

พร้อมให้การบริการรักษาครอบคลุมโรคเฉพาะทางในเด็กโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านวัคซีน ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิด-จนถึงอายุ 13 ปี มีการจัดพื้นที่ให้บริการแบบแยกโซน คลินิกเด็กดี คลินิกเด็กป่วย เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและบริการห้องพักผู้ป่วยที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะนอกจากนั้นยัง มีกุมารแพทย์พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

  • เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์


การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

  • ศูนย์กุมารเวชกรรม โทร 02 – 1093222 ต่อ 10210,10211,10215, 10216บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.