Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมการรักษา

การดูแลทารกแรกเกิด ที่มีความผิดปกติ

แผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด มีทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเฉพาะทาง ซึ่งมีความชำนาญในการให้การดูแลรักษาและพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดและทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ รวมถึงมีเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่าการดูแลทารกที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษได้มาตรฐานสูงสุด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง

การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

คือ การเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิกสีเหมือนฟัน ด้วยกรรมวิธีการรักษามาตรฐานระดับสากล วัสดุที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

การตรวจฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (Coronary angiogram)

ช่วยในการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้อย่างไรแม่นยำแล้วยังช่วยในการตัดสินใจของผู้ป่วย, ญาติ และแพทย์อีกด้วยว่าควรจะแก้ไขหรือรักษาด้วยวิธีใดให้เหมาะสม และเกิดประสิทธิผลแก่ผู้ป่วยอย่างสูงสุด โดยทั่วไปใช้เวลาพักฟื้นไม่เกิน 1 วัน

การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise stress test)

เป็นการตรวจเบื้องต้น เพื่อวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือตรวจหาภาวะหัวใจผิดจังหวะที่เกิดขณะออกกำลังกาย

การผ่าตัดต้อกระจก

ต้อกระจก เป็นโรคที่เกิดจากเลนส์แก้วตาเสื่อมสภาพจนมีความขุ่นมัวเกิดขึ้น ทำให้บดบังแสงที่จะผ่านเข้าไปในตา แสงจึงส่งผ่านไปยังประสาทตาไม่เต็มที่ ทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนหรือมีอาการตามัวได้

การรักษาโรค มือ เท้า ปาก

โรคมือเท้าปากเปื่อยเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส พบได้บ่อยในทารกและเด็กเล็ก ทำให้มีอาการไข้ เป็นแผลในปาก มีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และลำตัว

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.