Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมการรักษา

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

ลดอาการปวด เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มองศาการเคลื่อนไหว และสามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ โดยมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ทีมนักกายภาพบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และมีประสบการณ์ด้านการรักษา

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท

เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ฝึกควบคุมการเคลื่อนไหว ฝึกการทรงตัวขณะนั่ง ยืน และฝึกเดินด้วยเทคนิคเฉพาะ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเอง และสามารถกลับไปทำกิจวัติประจำวันได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด โดยมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ทีมนักกายภาพบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะและมีประสบการณ์ด้านการรักษา

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด

ให้บริการโดยการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหาและให้การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยเทคนิคเฉพาะ ประกอบด้วยการจัดท่า การเคาะปอด สั่นปอด การดูดเสมหะ การไออย่างถูกวิธี

การดูแลทารกแรกเกิด ที่มีความผิดปกติ

แผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด มีทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเฉพาะทาง ซึ่งมีความชำนาญในการให้การดูแลรักษาและพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดและทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ รวมถึงมีเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่าการดูแลทารกที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษได้มาตรฐานสูงสุด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง

การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

คือ การเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิกสีเหมือนฟัน ด้วยกรรมวิธีการรักษามาตรฐานระดับสากล วัสดุที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการออกกำลังกาย

Exercise Stress Echo เป็นการตรวจหัวใจโดยใช้เครื่องอัลตราซาวน์ ร่วมกับการเดินสายพาน เพื่อหาความผิดปกติของหัวใจโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งอาจตรวจไม่พบในขณะพัก

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.