Bangpakok Hospital

รพ.บางปะกอกสมุทรปราการเปิดศูนย์จักษุ (Eye Center)

28 ก.พ. 2566


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการจัดงานพิธีเปิดศูนย์จักษุ (Eye Center) ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จักษุ และ คุณนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี , ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการร่วมกับผู้บริหารของโรงพยาบาลฯในครั้งนี้

ศูนย์จักษุของโรงพยาบาลฯถือได้ว่าเป็นแห่งแรกในพื้นที่ที่ครอบคลุมการรักษาด้านสายตาแบบครบวงจรตั้งแต่การตรวจวัดประเมินสายตาไปจนถึงการรักษาจากทีมแพทย์เฉพาะทางพร้อมด้วยเเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูง อาทิ เครื่อง Tonometer Non-Contac สำหรับตรวจวัดความดันตา , เครื่อง Auto Refractor ตรวจวัดสายตา , เครื่องเลเซอร์รักษาโรคตา , เครื่อง OCT สำหรับตรวจวัดจอประสาทตา เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาด้านสายตา หรือมีความเสี่ยงด้านสายตาในทุกช่วงวัย สามารถติดต่อขอเข้ารับคำปรึกษาและรักษาจากทีมแพทย์เฉพาะทางได้ทุกวัน อีกทั้งยังได้รับคุณภาพการรักษาเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นนำในเมือง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.