Bangpakok Hospital

ทำความรู้จักกับโรค NCDs

5 ส.ค. 2564NCDs (Non-Communicable Diseases)
หมายถึง กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการติดเชื้อ หรือจากเชื้อโรค ไม่ติดต่อผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือผ่านตัวนำโรค (พาหะ) แต่เป็นโรคที่เกี่ยวกับนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างไม่ระมัดระวัง เมื่อสะสมนานวันเข้าส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบไม่รู้ตัวได้ 

สาเหตุเกิดจากอะไร?
เนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันของเราในปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นมากมาย จนทำให้เรามีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง รวมถึงการรับประทานอาหารในปริมาณที่มากเกินความต้องการของร่างกาย และ รับประทานอาหารรสหวานจัด เค็มจัด หรือแม้กระทั่งอาหารที่มีไขมันสูง สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เกิดภาวะอ้วน ซึ่งเป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่โรคต่างๆได้ง่าย เช่น เกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองซึ่งอาจจะตีบหรือแตกได้ นอกจากนี้ การสูบบุหรี่เป็นประจำ ก็จะทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง รวมทั้งโรคมะเร็งต่าง ๆ ได้ และเมื่อนำมาประกอบความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพอรวมกันและสะสมเรื้อรังไปนาน ๆ ก็นำไปสู่การเกิดกลุ่มโรค
NCDs ขึ้นได้ ซึ่งก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคสูง รวมทั้งบางโรคยังรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs หากเกิดการติดเชื้อจะทำให้มีความเสี่ยงมีต่อภาวะแทรกซ้อนและเกิดอาการรุนแรงได้ อาทิ
1.โรคเบาหวาน
2.โรคความดันโลหิตสูง
3. โรคปอด
4.โรคหัวใจ
5.โรคไต
6.โรคหลอดเลือดสมอง
7.โรคอ้วนลงพุง

วิธีง่ายๆที่ทำให้ให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน
2. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ เพิ่มผักผลไม้ในมื้ออาหาร
3. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด อาทิ หวานจัด เค็มจัด เปรี้ยวจัด เผ็ดจัด เป็นต้น
4. พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
5. งดปัจจัยเสี่ยงอย่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่
6. หากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายความเครียด
7. หมั่นตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ


 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.