Bangpakok Hospital

มาทำความรู้จักกับวัคซีนป้องกันโควิด19 ชนิด mRNA

8 ก.ค. 2564mRNA คืออะไร?

mRNA (messenger Ribonucleic Acid) เป็นสารพันธุกรรมที่อยู่ในเซลล์ของร่างกายทำหน้าที่ออกคำสั่งให้เซลล์ผลิตโปรตีนขึ้นตามรหัสคำสั่งซึ่งถือว่าเป็นกลไกปกติของร่างกาย

วัคซีนป้องกันโควิด19 ชนิด mRNA มีการทำงานอย่างไร?

หลักการทำงานของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA คือการเอาชิ้นส่วนสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด- 19 (mRNA) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนส่วนที่เป็นปุ่มหนามของเชื้อไวรัส (Spike protein) นำมาสังเคราะห์เป็นรหัสคำสั่งที่เรียกว่า S-spike mRNA

เมื่อฉีดวัคซีนชนิด mRNA เข้าสู่ร่างกายจะทำให้เซลล์ในร่างกายผลิตโปรตีนส่วนที่เป็นปุ่มหนามของไวรัสขึ้น และโปรตีนที่ผลิตในส่วนนี้เองจะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Antigen) ให้ร่างกายรู้จักกับเชื้อโรคโควิด-19 และสร้างภูมิคุ้มกัน (Antibody)เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด-19

ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว สารพันธุกรรม mRNA เหล่านี้จะถูกขจัดออกจากร่างกายภายในระยะเวลาไม่นาน จึงไม่สะสมหรือฝังตัวอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ในร่างกายของคนเราตามที่มีการเผยแพร่ใน Social Media


การใช้วัคซีนป้องกันโควิด19 ชนิด mRNA มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน?

ปัจจุบันทั่วโลกฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA มากกว่า 500,000,000 โดส จากการศึกษาพบว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงต่ำประมาณ 3-5 : 1,000,000 โดส ซึ่งใกล้เคียงกับวัคซีนอื่น ๆ ที่กำลังฉีดทั่วโลก โดยภาพรวมถือว่าวัคซีนชนิดนี้มีความปลอดภัยสูง และเป็นวัคซีนที่ได้ผลในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 สูงถึงร้อยละ 95


ทั้งนี้วัคซีนที่ดีที่สุดในสภาวการณ์ปัจจุบันคือ วัคซีนที่เราได้ฉีดเร็วที่สุดเพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันก่อน จึงควรลดความวิตกกังวลถึงอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นและติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พวกเราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.