Bangpakok Hospital

ดูแลเด็กเล็กอย่างไร?ให้ห่างไกลจาก COVID-19

2 ก.ค. 2564COVID-19 ในเด็ก
อันตรายอย่างไร 

สำหรับเด็กๆ เมื่อมีการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะมีอาการน้อยกว่าผู้ใหญ่ และส่วนใหญ่จะพบว่ามีประวัติสัมผัสกับบุคคลในครอบครัวที่มีการติดเชื้อ ซึ่งการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของเด็กอาจจะติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการ และ ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดทั่วไป จากสถิติรายงานกลุ่มผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรค COVID-19 และมีอาการหนักพบว่ามีเพียงร้อยละ 6 ในขณะที่กลุ่มผู้ใหญ่ที่มีอาการหนักและวิกฤตพบมากถึงร้อยละ 19 โดยกลุ่มอายุที่เสี่ยงเกิดอาการรุนแรงในเด็กเมื่อติดเชื้อดังกล่าว จะอยู่ในช่วงทารกและเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี

 

สังเกตอย่างไรว่าเด็กเข้าข่ายติดเชื้อไวรัส COVID-19 

โดยทั่วไปหากตรวจพบว่าเด็กๆ มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 °C  หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย เช่น เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก หายใจเร็ว หรือหายใจหอบเหนื่อย รวมทั้งอาจลุกลามไปถึงทางเดินหายใจส่วนล่าง ซึ่งส่งผลให้หลอดลมอักเสบ ปอดบวม หรืออาจรุนแรงจนมีภาวะหายใจล้มเหลวได้ ในบางคนก็อาจมีอาการอาเจียน ถ่ายอุจจาระเหลวร่วมด้วย ประกอบกับที่ผ่านมาในช่วง 14 วัน มีประวัติเดินทางไปหรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อนี้อย่างต่อเนื่อง หรือเด็กๆ มีประวัติสัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะผู้ปกครองที่อาศัยในบ้านเดียวกัน และ มีประวัติไปในที่ชุมชน เช่น ตลาดนัด ที่ขนส่งสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

 

วิธีการดูแลป้องกัน

  • ผู้ใหญ่ในบ้านรวมทั้งเด็กๆ ควรงดการออกไปในที่สาธารณะ ชุมชม โดยหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการตรวจพบผู้ป่วยติด COVID-19  
  • ในกรณีที่ผู้ใหญ่หรือเด็ก จำเป็นจะต้องออกจากบ้าน ก็จะต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และต้องป้องกันตัวเองโดยการเว้นระยะห่างจากผู้อื่น อย่างน้อย 1-2 เมตร
  • ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะ หรือ ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
  • ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุก และสะอาด
  • สอนให้เด็กรู้จักโรค COVID-19 และวิธีการดูแลตัวเอง ไม่สัมผัสตา จมูก ปาก และต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

 

ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19  ในเด็กจะมีอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิต น้อยกว่าผู้ใหญ่ก็ตาม แต่สิ่งสำคัญผู้ปกครองเองก็ควรต้องระมัดระวังและป้องกันดูแลตัวเอง โดยหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสในการติดเชื้อ COVID-19 เพื่อให้เด็กเล็กในบ้านรวมถึงคนในครอบครัวทุกคนห่างไกลและปลอดภัยจากโรคดังกล่าวGo to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.