Bangpakok Hospital

โรคไตวายเรื้อรัง รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้

13 มี.ค. 2566


โรคไตวายเรื้อรัง
 

เกิดจากภาวะที่ไตทำงานผิดปกติ หรือ เสื่อมสภาพลง ทำให้การขจัดของเสียออกจากเลือด และ การขจัดสารพิษออกจากร่างกายเกิดความบกพร่อง ส่งผลให้ไม่สามารถขับของเสีย และน้ำส่วนเกินออกจากกระแสเลือดได้ ซึ่งภาวะไตเรื้อรังจะมีการทำงานที่ผิดปกติเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป โดยในระยะแรกจะไม่แสดงอาการใด ๆ ซึ่งหากปล่อยเอาไว้นาน และ ไม่ได้รับการรักษา อาจนำไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลันได้ 

สาเหตุของโรคไตวายเรื้อรัง

ประมาณร้อยละ 70 เกิดมาจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งโรคดังกล่าวมีสาเหตุเบื้องต้นมาจากการรับประทานอาหาร และในปัจจุบันพบว่าคนไทยมีพฤติกรรมทานอาหารที่มีโซเดียมสูง โดยเฉพาะคนในวัยทำงานที่มักบริโภคอาหารประเภทสำเร็จรูปเนื่องจากเน้นความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารแข่งกับเวลาเร่งรีบในการทำงาน ซึ่งพฤติกรรมและปัจจัยเหล่านี้จะเพิ่มความเสี่ยงให้กลายเป็นโรคไตเรื้อรัง และไตวายได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

อาการที่มักพบ

- อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
- น้ำหนักลด
- ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ
- มีอาการบวมตามใบหน้า
- ระบบประสาทผิดปกติ
- มีระดับความดันโลหิตที่ขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง
- ปัสสาวะบ่อย และในบางรายอาจเกิดภาวะน้ำท่วมปอดได้
- อาการภาวะท้ายของโรคไตวาย จะมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ทำให้ปลายประสาทเสื่อม 

ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังต้องรักษาอย่างไร?

- ล้างช่องท้องด้วยน้ำสะอาด ทำวันละ 4 ครั้ง ครั้งละ 6 ชั่วโมงทำทุก ๆ วัน
- การฟอกเลือด โดยนำเลือดที่เสียถ่ายไปยังเครื่องกรองเลือดและนำเลือดที่กรองสะอาดเข้าสู่ร่างกาย
- การปลูกถ่ายไต ได้รับการปลูกไตจากญาติที่สายโลหิต

การป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตเรื้อรัง
- ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ มั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ
- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์
- ควรลดอาหารที่มีไขมันสูง
- งดอาหารที่มีโซเดียมสูง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.