Bangpakok Hospital

4 ระยะของริดสีดวงทวารหนัก รู้ให้ทันรักษาได้ไว

7 ก.ค. 2565โรคริดสีดวงทวารหนักเป็นโรคที่พบบ่อยในวัย 20 ปีขึ้นไป เกิดจากการบวมหรือการหย่อนหยานของเนื้อเยื่อบริเวณภายในปากทวารหนัก โดยเนื้อเยื่อนี้จะช่วยยืดหยุ่นรองรับการเสียดสีระหว่างอุจจาระกับทวารหนัก

ปัจจุบันเชื่อว่ามีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดริดสีดวงทวารหนัก เช่น ภาวะท้องผูก การเบ่งอุจจาระนานๆ รับประทานอาหารที่มีกากใยน้อย และรสจัด รวมถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจกระตุ้นอาการริดสีดวงทวารได้

หากมีอาการผิดปกติดังกล่าวข้างต้น และอาการไม่ดีขึ้น ไม่ควรชะล่าใจควรรีบพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการวินิจฉัยอาการตั้งแต่เริ่ม ส่งผลให้ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ชนิดของริดสีดวงทวาร

แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

 1. ริดสีดวงทวารชนิดเป็นภายใน หมายถึง ริดสีดวงทวารที่เกิดเหนือทวารหนักขึ้นไป ตามปกติจะไม่โผล่ออกมาให้เห็นและคลำไม่ได้ และมักจะถูกคลุมด้วยเยื่อสำไส้ใหญ่ตอนปลายสุดจะไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดในขณะที่ยังไม่มีอาการแทรกซ้อน

สำหรับริดสีดวงทวารชนิดภายในยังแบ่งย่อยออกเป็น 4 ระยะตามความรุนแรงของโรคได้แก่

 • ระยะที่1  ริดสีดวงทวารที่มีเลือดออกแต่ไม่มีก้อนยื่น
 • ระยะที่2 ริดสีดวงทวารที่ยื่นพ้นปากทวารหนักขณะเบ่งถ่ายอุจจาระ และสามารถหดกลับเข้าที่ได้เอง
 • ระยะที่3 ริดสีดวงทวารที่ยื่นพ้นปากทวารหนักขณะเบ่งถ่ายอุจจาระ และจะกลับเข้าที่ได้โดยต้องใช้นิ้วดันกลับ
 • ระยะที่ 4 ริดสีดวงทวารที่ยื่นออกมาตลอดเวลาไม่สามารถดันกลับเข้าที่ได้ หรือมีภาวะการเกิดลิ่มเลือดเฉียบพลันหรือมีการยื่นของเยื่อบุช่องทวารหนักออกมาทั้งหมด ริดสีดวงทวารทั้งภายในและภายนอกจะเกิดร่วมกันบ่อยครั้ง
 1. ริดสีดวงทวารชนิดเป็นภายนอก หมายถึง ริดสีดวงที่เกิดขึ้นบริเวณปากรอยย่นของทวารหนัก สามารถมองเห็นและคลำได้ หลอดเลือดที่โป่งพองจะถูกคลุมด้วยผิวจึงอาจเกิดเจ็บปวดได้ เพราะผิวหนังมีปลายประสาทรับความรู้สึก

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดริดสีดวงทวาร

 1. ท้องผูก ถ่ายเป็นก้อนแข็งเวลาถ่ายต้องเบ่งมากเป็นประจำ
 2. รีบเร่ง พยายามเบ่งถ่ายแรงๆ ให้หมดเร็วๆ
 3. รับประทานผักผลไม้น้อย รับประทานแต่เนื้อสัตว์ อุจจาระจะจับเป็นก้อนแข็งทำให้ถ่ายลำบาก
 4. ดื่มน้ำน้อย ทำให้อุจจาระแห้งแข็ง
 5. นั่งในห้องน้ำนานเกิน อ่านหนังสือหรือดูมือถือเพลิน จะทำให้หัวริดสีดวงพองขยายตัวมากขึ้น
 6. การตั้งครรภ์ มดลูกที่โตขึ้นจะทำให้การไหลเวียนของเลือดบริเวณอุ้งเชิงกรานไม่สะดวก ริดสีดวงจะขยายตัวมากขึ้น
 7. อายุที่มากขึ้น ทำให้มีการหย่อนยายของเนื้อเยื่อเกี่ยวกันของเยื่อบุช่องทวารหนักมากขึ้น และริดสีดวงทวารหนักอักเสบง่ายขึ้น

อาการแบบไหนที่ควรมาพบแพทย์เพื่อทำการรักษา

 • ถ่ายมีมูกขาวๆ ปนกับเลือดสีคล้ำๆ
 • มีภาวะซีดร่วมด้วย
 • ถ่ายอุจจาระบ่อย ถ่ายไม่สุด หรืออาการถ่ายไม่ค่อยออก
 • รู้สึกปวดในรูปทวารหนักตลอดเวลา
 • มีอาการท้องผูก สลับท้องเสีย
 • ขนาดของอุจจาระเล็กลงอย่างต่อเนื่อง
 • น้ำหนักลงลด
 • มีประวัติเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัว

การป้องกัน

 • ขับถ่ายเป็นเวลา ไม่นั่งขับถ่ายเป็นเวลานาน
 • รับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้น จะช่วยเพิ่มกากใยในอาหารกระตุ้นการขับถ่ายให้ง่ายขึ้น อุจจาระไม่เป็นก้อนแข็ง
 • ดื่มน้ำให้มาก สม่ำเสมอ อุจจาระไม่แห้งแข็ง ขับถ่ายได้ง่าย
 • ออกกำลังสม่ำเสมอจะช่วยให้ระบบลำไส้ทำงานได้ดีขึ้น ขับถ่ายได้คล่อง
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.