Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. จินตนา จินะปริวัตอาภรณ์
ความเชี่ยวชาญ:

โรงพยาบาล:
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:

การศึกษาและวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเด็กx

โรงพยาบาล:BangpakokSamutprakanHospital

ความเชี่ยวชาญ:กุมารเวชกรรม

ภาษาที่พูด:ไทย , อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

                      -  ปริญญาบัตร : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์

                      - วุฒิบัตรสาขา : กุมารเวชศาสตร์

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.